Menu
Cart 0
38953b1_mm

Midland | 38953B1 | 3/16 Black - Air Brake Tubing 1000ft | Tubing | Air Brake Tubing Black Nylon | 1000 Feet of Air Brake Tubing

Midland Metal Mfg.

ORDER NOW!

  • $841.65
  • Save $958


Part#: 38953B1
Tubing - Air Brake Tubing Black Nylon - 1000 Feet of Air Brake Tubing - 3/16 Black - Air Brake Tubing 1000ft

View Datasheet